رضا باقری

رضا باقری

کارشناسی معماری

۳ارتباط ۱مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
طراح
شرکت بهساز لرزه
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آفاق
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آفاق
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد معماری
تجارب کاری
۱۳۸۱ اکنون
طراح
شرکت بهساز لرزه
مهارت ها
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات