آرمان طهماسبی

آرمان طهماسبی

کارشناسی مهندسی شیمی

۸ارتباط ۱۴مهارت
خوزستان | امیدیه
سرپرست تیم های فوتبال جوانان و امید
باشگاه فرهنگی ورزشی نفت امیدیه
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی شیمی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
خانه مهندسان جوان اهواز
MSP/00/00/19/7835
خانه مهندسان جوان اهواز
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
سرپرست تیم های فوتبال جوانان و امید
باشگاه فرهنگی ورزشی نفت امیدیه
کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر امید خوزستان توسط تیم فوتبال امید نفت امیدیه
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
دانشجو کارآموز
شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
محل کارآموزی کارخانه NGL 1500
پروژه‌ها
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
تاثیر نانوسیال در مبدل های حرارتی صفحه ای و انتقال حرارت Convection در آن
درجه کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه
نتایج مطالعات نشان می دهد افزایش دبی و غلظت نانو سیالات تاثیر بسزایی بر افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی داشته و سایز نانو ذرات استفاده شده برای ایجاد نانوسیال در محدوده 50 - 20 نانومتر اثر مطلوب تری بر افزایش انتقال حرارت می گذارد
مهارت ها
| ۲نفر
بهمن طاعتی
| ۲نفر
بهمن طاعتی
| ۱نفر
بهمن طاعتی
| ۱نفر
بهمن طاعتی
| ۱نفر
بهمن طاعتی
| ۱نفر
بهمن طاعتی
| ۱نفر
بهمن طاعتی
| ۱نفر
بهمن طاعتی
| ۱نفر
بهمن طاعتی
| ۱نفر
بهمن طاعتی
| ۱نفر
بهمن طاعتی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
HSE_MS
درجه کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه
نرم افزار مدیریت پروژه Ms project
توضیحات