سید احمد دشتی اربابی

سید احمد دشتی اربابی

کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات

۱۲ارتباط ۴مهارت
فارس | کوار
سرپرست
شرکت پترو بامداد کیش
کارشناسی دانشگاه امام صادق
تحصیلات
دانشگاه امام صادق
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
دانشگاه فنی حرفه ای بوشهر
۱۳۸۴ - ۱۳۸۶
کاردانی فنی و حرفه ای
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
سرپرست
شرکت پترو بامداد کیش
سرپرست دفتر فنی ساپورت -فاز 14 پارس جنوبی-کنگان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
سرپرست دفتر فنی پیمانکار
شرکت اکسیر صنعت باختری
فاز 22-23-24 پارس جنوبی-کنگان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
سرپرست دفتر فنی ساپورت
شرکت بلند طبقه
فاز 19پارس جنوبی-کنگان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
کارشناس ساپورت
شرکت پناه ساز ایران
فاز 17-18 پارس جنوبی-عسلویه
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
تجربیات : آشنایی کامل بر انجام امور Documentساپورت ، برآورد متریال مورد نیاز جهت ساخت و نصب ، تهیه  فرانت جهت اجرای ساخت و نصب  ، بررسی متریال موجود درکارفرما وتحویل گرفتن متریال مورد نیاز ، بررسی و اصلاح مغایرتهای ساپورتهای طراحی شده در نقشه های آیزو متریک ، پیگیری و انجام بالانس متریال ، انجام ساپورت گذاری خطوط زیر  2اینچ ، ارایه راه حل کاربردی جهت رفع مشکلات اجرایی و کلیه امور مربوطه به ساخت و نصب ساپورت.