بتول مولانا

بتول مولانا

کارمند دفتر در شرکت خدماتی پستی وهمراه اول

۰ارتباط ۴مهارت
گلستان | بندرترکمن
کارمند دفتر
کار دردفاترخدماتی همراه اول
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم اقتصاد برنامه ریزی سیستمها
بنده درکارهای exel .word مهارت ویژگی بیشتری دارم
مدارک و گواهی‌نامه ها
پایه سوم
۱۳۹۳ - ۱۴۱۰
پایه سوم
راهنمایی رانندگی جمهوری اسلامی ایران
71188542999
مهارت خاص دررانندگی
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارمند دفتر
کار دردفاترخدماتی همراه اول
کارهای اداری دیگری هم.درحوزه اداره جات باحرفه بیشتروباموفقیت بیشتربلدم
مهارت ها
دوره های آموزشی
دوره کامپیوتر
ترزیقات
هلال احمر
توضیحات