بیرانوند انجام پایان نامه

بیرانوند انجام پایان نامه

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

۵۵۳ارتباط ۱مهارت
لرستان | خرم آباد
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات