ابراهیم نسیمی

ابراهیم نسیمی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

۷ارتباط ۱۱مهارت
چهارمحال و بختیاری | بروجن
کارمند بازرگانی
شرکت دانش تجهیز فرزانه
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
کارمند بازرگانی
شرکت دانش تجهیز فرزانه
شرکت دانش تجهیز فرزانه در زمینه ی طراحی و ساخت آزمایشگاه های مجازی گروه های فنی و مهندسی در شهر بروجن فعالیت می نماید. که در این شرکت در امور بازرگانی و مدیریت مشتریان و بازاریابی تلفنی و امور اداری شرکت مشارکت نموده ام.
آشنا به فعالیت های :
- تدارکات و خرید،
- مدیریت مشتری CRM
- بازاریابی تلفنی،
- قدرت اداره امور داخلی دفتر،
- پشتیبانی سیستم های کامپیوتری و اینترنت و رفع خرابی های آن،
آشنایی به امور بایگانی.
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
سرپرست تولید
الماس جنوب
: شرکت فنی و مهندسی الماس جنوب در زمینه های طراحی و تولید ماشین آلات کشاورزی و اجرای ترمینال های فراوری پسته در شهر رفسنجان فعالیت می نماید . دراین شرکت ماشین آلات اختراعی خود شرکت تولید می شود. که اینجانب در فرایند ساخت نمونه های مهندسی دستگاه ها و سرپرستی تولید و مدیریت تدارکات و همکاری در ثبت اختراعات شرکت مشارکت نموده ام.
آشنا به فعالیت های:
- خرید مواد اولیه؛
- مدیریت و سرپرستی تولید؛
- بازاریابی تلفنی؛
- مشارکت و همکاری در اجرای ترمینال های ضبط پسته؛
- انجام کلیه ی مراحل ثبت اختراعات در شرکت؛
- مونتاژ و ساخت نمونه های مهندسی از دستگاه ها و تست آن.
مهارت ها
| ۳نفر
بیرانوند انجام پایان نامه
| ۳نفر
بیرانوند انجام پایان نامه
| ۳نفر
بیرانوند انجام پایان نامه
| ۳نفر
بیرانوند انجام پایان نامه
| ۳نفر
بیرانوند انجام پایان نامه
| ۳نفر
بیرانوند انجام پایان نامه
| ۳نفر
بیرانوند انجام پایان نامه
| ۳نفر
بیرانوند انجام پایان نامه
| ۳نفر
بیرانوند انجام پایان نامه
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
ثبت اختراع:
دستگاه تصفیه نخاله پسته با شماره اظهار نامه 139350140003012705
در مرحله ی پایانی ثبت و دریافت گواهینامه اختراع و تایید شده توسط پارک علم و فناوری یزد.