مهتاب لطیفی

مهتاب لطیفی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی

۰ارتباط ۲مهارت
البرز | هشتگرد
مسئول پذیرش/مدرس زبان
نانو شیمی یاخته/موسسه ها
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدرک ITPP , TTC
مدرک بین المللی از برج میلاد وتی تی سی از گوهردشت موسسه زمر
در صورت درخواست مدرک تمایل به ارائه مدارک دارم .
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
مسئول پذیرش/مدرس زبان
نانو شیمی یاخته/موسسه ها
بدلیل نداشتن سرمایه کافی شرکت مایل به همکاری نبودم ..
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات