خیراله علی پوریان

خیراله علی پوریان

کارشناسی حسابداری

۲۴۵ارتباط ۱۲مهارت
خوزستان | بندر ماهشهر
خدمات مشتری
کافی نت
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
خدمات مشتری
کافی نت
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
تعمیرکار
مغازه فروش کامپیوتر و لپ تاب
فروشنده و تعمیرکار
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
کتابدار
کتابخانه
مهارت ها
| ۹۱نفر
maryam sarvariجلال گودرزوندمحمد شالوهومن ناصری فرحمیدرضا حسونی
| ۸۹نفر
maryam sarvariجلال گودرزوندمحمد شالوهومن ناصری فرحمیدرضا حسونی
| ۸۷نفر
جلال گودرزوندهومن ناصری فرحمیدرضا حسونیامیر شجاعی مقدمامیرعلی رمدانی
| ۸۴نفر
maryam sarvariجلال گودرزوندحمیدرضا حسونیامیر شجاعی مقدمزهرا محمدی
| ۸۱نفر
جلال گودرزوندمحمد شالوهومن ناصری فرحمیدرضا حسونیامیر شجاعی مقدم
| ۷۹نفر
جلال گودرزوندمحمد شالوحمیدرضا حسونیامیر شجاعی مقدمامیرعلی رمدانی
| ۷۶نفر
جلال گودرزوندمحمد شالوحمیدرضا حسونیامیر شجاعی مقدمامیرعلی رمدانی
توضیحات
واتساپ و تلگرام 09168517309