خیراله علی پوریان

خیراله علی پوریان

کارشناسی حسابداری

۲۴۹ارتباط ۱۲مهارت
خوزستان | بندر ماهشهر
خدمات مشتری
کافی نت
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
خدمات مشتری
کافی نت
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
تعمیرکار
مغازه فروش کامپیوتر و لپ تاب
فروشنده و تعمیرکار
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
کتابدار
کتابخانه
مهارت ها
| ۹۲نفر
علی اصغر عزیزیجلال گودرزوندمحمد شالوهومن ناصری فرحمیدرضا حسونی
| ۹۰نفر
علی اصغر عزیزیجلال گودرزوندمحمد شالوهومن ناصری فرحمیدرضا حسونی
| ۸۸نفر
علی اصغر عزیزیجلال گودرزوندهومن ناصری فرحمیدرضا حسونیامیر شجاعی مقدم
| ۸۵نفر
علی اصغر عزیزیجلال گودرزوندحمیدرضا حسونیامیر شجاعی مقدمزهرا محمدی
| ۸۲نفر
علی اصغر عزیزیجلال گودرزوندمحمد شالوهومن ناصری فرحمیدرضا حسونی
| ۸۰نفر
علی اصغر عزیزیجلال گودرزوندمحمد شالوحمیدرضا حسونیامیر شجاعی مقدم
| ۷۷نفر
علی اصغر عزیزیجلال گودرزوندمحمد شالوحمیدرضا حسونیامیر شجاعی مقدم
توضیحات
واتساپ و تلگرام 09168517309