خیراله علی پوریان

خیراله علی پوریان

کارشناسی حسابداری

۲۴۸ارتباط ۱۲مهارت
خوزستان | بندر ماهشهر
خدمات مشتری
کافی نت
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
خدمات مشتری
کافی نت
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
تعمیرکار
مغازه فروش کامپیوتر و لپ تاب
فروشنده و تعمیرکار
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
کتابدار
کتابخانه
مهارت ها
| ۹۳نفر
شاهد امینیعلی اصغر عزیزیجلال گودرزوندمحمد شالوهومن ناصری فر
| ۹۰نفر
علی اصغر عزیزیجلال گودرزوندمحمد شالوهومن ناصری فرحمیدرضا حسونی
| ۸۹نفر
شاهد امینیعلی اصغر عزیزیجلال گودرزوندهومن ناصری فرحمیدرضا حسونی
| ۸۶نفر
شاهد امینیعلی اصغر عزیزیجلال گودرزوندحمیدرضا حسونیامیر شجاعی مقدم
| ۸۲نفر
علی اصغر عزیزیجلال گودرزوندمحمد شالوهومن ناصری فرحمیدرضا حسونی
| ۸۰نفر
علی اصغر عزیزیجلال گودرزوندمحمد شالوحمیدرضا حسونیامیر شجاعی مقدم
| ۷۷نفر
علی اصغر عزیزیجلال گودرزوندمحمد شالوحمیدرضا حسونیامیر شجاعی مقدم
توضیحات
واتساپ و تلگرام 09168517309