خیراله علی پوریان

خیراله علی پوریان

کارشناسی حسابداری

۲۴۵ارتباط ۱۲مهارت
خوزستان | بندر ماهشهر
خدمات مشتری
کافی نت
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
خدمات مشتری
کافی نت
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
تعمیرکار
مغازه فروش کامپیوتر و لپ تاب
فروشنده و تعمیرکار
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
کتابدار
کتابخانه
مهارت ها
| ۸۶نفر
امیر شجاعی مقدم
| ۸۴نفر
امیر شجاعی مقدم
| ۸۴نفر
امیر شجاعی مقدم
| ۸۱نفر
امیر شجاعی مقدمزهرا محمدی
| ۷۷نفر
امیر شجاعی مقدم
| ۷۶نفر
امیر شجاعی مقدم
| ۷۳نفر
امیر شجاعی مقدم
توضیحات
واتساپ و تلگرام 09168517309