نیما اسبقیان

نیما اسبقیان

کارشناسی مهندسی محیط زیست ‌‌‌‌کنترل آلاینده ها وکارشناسی حرفه ایHSE

۲۲ارتباط ۱۲مهارت
البرز | کرج
مدیر HSE زون ۱
جهادخانه سازی
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد ماهدشت
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد ماهدشت
۱۳۹۷ - ۱۳۹۹
کارشناسی حقوق
کارشناس حقوق در امور حقوقی(مدنی)،کیفری،خانواده،ارث
مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت نفت پارس
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)
آموزشکده محیط زیست کرج وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی محیط زیست کنترل آلاینده ها
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶ - ۱۴۱۰
ایمنی برق
سازمان تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
۴۰ ساعت زمان دوره
۱۳۹۵
ایمنی در عملیات ساختمانی
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
۱۳۹۴
شناسایی خطر و ارزیابی ریسک
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
۱۳۹۴
اصول و ایمنی ، بهداشت کار
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاطت فنی و بهداشت کار
۱۳۹۰
اطفاء حریق
آتش نشانی فازهای ۲۲-۲۳-۲۴عسلویه
۷۸۳۹
ایمنی آسانسور
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
کمک های اولیه امداد و نجات
سازمان تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
مدیر HSE زون ۱
جهادخانه سازی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
سوپروایزر
موسسه شهید رجایی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
سوپروایزرhse
هنزا
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
آتشنشان
شرکت مهندسی توسعه نفت و گاز پتروسینا آریا
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
آتشنشان
مهندسی ایمنی باهر سداد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
سوپروایزر HSE
شرکت مهندسی توسعه نفت و گاز محمدیان
پروژه‌ها
۱۳۹۳ - ۱۴۰۱
بهداشت ایمنی محیط زیست در ساختمان (بلند مرتبه سازی)
مدیر HSE زون ۱ در جهادخانه سازی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
در ضمن کارشناسی حرفه ای بهداشت،ایمنی،محیط زیست HSE دانشگاه نفت به اتمام رسانده ام