نیما اسبقیان

نیما اسبقیان

کارشناسی مهندسی محیط زیست ‌‌‌‌کنترل آلاینده ها وکارشناسی حرفه ایHSE

۲۱ارتباط ۱۲مهارت
البرز | کرج
مدیر HSE زون ۱
جهادخانه سازی
کارشناسی آموزشکده محیط زیست کرج وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست
تحصیلات
آموزشکده محیط زیست کرج وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی زیست شناسی آلودگی محیط زیست
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
ایمنی برق
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
۱۳۹۵
ایمنی در عملیات ساختمانی
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
۱۳۹۴
شناسایی خطر و ارزیابی ریسک
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
۱۳۹۴
اصول و ایمنی ، بهداشت کار
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاطت فنی و بهداشت کار
ایمنی آسانسور
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
کمک های اولیه امداد و نجات
سازمان تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
مدیر HSE زون ۱
جهادخانه سازی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
سوپروایزر
موسسه شهید رجایی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
سوپروایزرhse
هنزا
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
آتشنشان
شرکت مهندسی توسعه نفت و گاز پتروسینا آریا
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
آتشنشان
مهندسی ایمنی باهر سداد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
سوپروایزر HSE
شرکت مهندسی توسعه نفت و گاز محمدیان
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
در ضمن کارشناسی حرفه ای بهداشت،ایمنی،محیط زیست HSE دانشگاه نفت به اتمام رسانده ام