حسین مهراجی

حسین مهراجی

کارشناسی ارشد مکانیک جامدات

۲ارتباط ۵مهارت
آذربایجان غربی | خوی
دستیار فنی
کارگاه بلوک زنی
کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
تحصیلات
دانشگاه تبریز
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک جامدات
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
دستیار فنی
کارگاه بلوک زنی
تعمیر و نصب قطعات بر روی دستگاهای بلوک زنی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
مدیر فنی
شمس سازه
به عنوان مدیر فنی و سپری کردن دوره کار آموزی دانشگاه
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
به مدت 1 سال و 3 ماه بیمه تامین اجتماعی می باشم.