علی اصغر خواجه  ازاد

علی اصغر خواجه ازاد

دیپلم مهندسی برق قدرت

۰ارتباط ۷مهارت
بوشهر | برازجان
دلال
کارگذاری بین‌المللی
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم مهندسی برق قدرت
تجارب کاری
۱۴۰۰ - ۱۴۲۰
دلال
کارگذاری بین‌المللی
۱۴۰۰ - ۱۴۳۰
بازرگان
International financial services
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
آذری | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
روسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات