مژگان کلانتری

مژگان کلانتری

کارشناسی علوم تربیتی پیش دبستانی و دبستان

۳ارتباط ۳مهارت
اصفهان | فولادشهر
کارآموز
دبستان هجرت
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد فولاد شهر
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد فولاد شهر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی علوم تربیتی پیش دبستانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
icdl
سازمان جهاد دانشگاهی
تربیت معلم دبستانی
جهاد دانشگاهی
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
کارآموز
دبستان هجرت
64 ساعت کارآموزی دوره جهاد دانشگاهی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مربی
پیش دبستانی کودک شایسته
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارآموز
دانشگاه پیام نور فولادشهر
رسیدگی به امور دانشجویان و فارغ التحصیلان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
کارآموز
دبستان دخترانه شقایق
آموزش و تدریس در مدرسه به عنوان کمک معلم
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات