هادی غیبی

هادی غیبی

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر فناوری اطلاعات

۰ارتباط ۲مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
Academic Advisor
آرمانگر
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۹۰ اکنون
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر فناوری اطلاعات
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
Academic Advisor
آرمانگر
تست موقعیت شغلی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
ارمنی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آذری | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
تلاااپذااال