فرشته پاشایی حفظ آباد

فرشته پاشایی حفظ آباد

کارشناسی تربیت بدنی

۰ارتباط ۲مهارت
البرز | کرج
منشی اداری
کلینیک
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز قم
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز قم
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی تربیت بدنی
مدارک و گواهی‌نامه ها
مربیگری
پیام نور قم
تجارب کاری
۱۳۸۶ - ۱۳۸۶
منشی اداری
کلینیک
تحصیلات
۱۳۸۶ - ۱۳۸۶
مربی ژیمناستیک
باشگاه
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات