حمیدرضا محمدکریمی

حمیدرضا محمدکریمی

کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات

۶ارتباط ۹مهارت
قزوین | قزوین
مدیر تعمیرات
گروه صنعتی گلرنگ(کوروش)
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
اتوکد P&ID
بخارا
۱۳۹۳
Sidel
گروه صنعتی گلرنگ(کوروش)
۱۳۸۷
نرم افزار تجزیه و تحلیل ansys
فنی و حرفه ای
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
مدیر تعمیرات
گروه صنعتی گلرنگ(کوروش)