میثم تنها

میثم تنها

دیپلم معماری نقشه کشی

۱۵ارتباط ۲مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم معماری نقشه کشی
مدارک و گواهی‌نامه ها
IT
IT
سازمان جهاد دانشگاهی تهران
مهارت ها
| ۳نفر
فاطمه انصاری
| ۳نفر
فاطمه انصاری
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات