محمود اعزازی

محمود اعزازی

دانش آموخته ی دوره دکتری مهندسی محیط زیست

۰ارتباط ۱۷مهارت
بوشهر | عسلویه
کارشناس محیط زیست یا مدیر پروژه های مختلف زیست محیطی
شرکتهای خصوصی
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۳ اکنون
دکترا مهندسی عمران محیط زیست
عنوان اصلی رشته مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب می باشد.
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۸۴ - ۱۳۸۷
کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
دانشگاه علوم پزشکی یزد
۱۳۷۷ - ۱۳۸۱
کارشناسی بهداشت محیط
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
کارشناس محیط زیست یا مدیر پروژه های مختلف زیست محیطی
شرکتهای خصوصی
بعنوان کارهای پاره وقت در خارج از ساعات اداری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
کارشناس آزمایشگاه آب
شرکت آبفای استان هرمزگان
۱۳۹۴ اکنون
کارشناس ارشد IMS
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
۱۳۹۲ اکنون
کارشناس رسمی دادگستری در رشته روابط کار
قوه قضائیه
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
رئیس انجمن علوم ایمنی ایران شعبه عسلویه
انجمن علوم ایمنی ایران
۱۳۸۸ اکنون
کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار
قوه قضائیه
۱۳۸۷ - ۱۳۹۴
رئیس محیط زیست
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کارشناس بهداشت و محیط زیست
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
۱۳۸۲ - ۱۳۸۴
کارشناس بهداشت محیط و کارشناس آزمایشگاه آب
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
پروژه‌ها
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
پروژه مدلسازی پراکنش آلودگی خاک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
مشاور کارگروه پروژه تقویت مدیریت زیست محیطی صنایع نفتی در خلیج فارس و نواحی ساحلی با همکاری گروه همکاریهای بین المللی ژاپن)جایکا(
رئیس محیط زیست در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

محمود اعزازی گروه همکاریهای بین المللی JICA
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
ناظر طرح ارزیابی زیست محیطی محل دفن پسماندهای صنعتی در منطقه پارس جنوبی
رئیس محیط زیست در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
مشاور زیست محیطی شهرک صنعتی شیراز در زمینه تصفیه فاضلاب)
کارشناس محیط زیست یا مدیر پروژه های مختلف زیست محیطی در شرکتهای خصوصی
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
مکانیابی محل دفن پسماندهای صنعتی استان بوشهر بعنوان نماینده سازمان منطقه ویژه)وزارت نفت( در تیم ارزیاب
رئیس محیط زیست در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
۱۳۸۷ - ۱۳۹۶
مشاور حوزه HSE مدیریت برق منطقه شیبکوه
رئیس انجمن علوم ایمنی ایران شعبه عسلویه در انجمن علوم ایمنی ایران
پروژه‌ها
۱۳۹۹-۰۷
کتاب کاربرد GIS در سیستم مدیریت HSE
آوای قلم

محمود اعزازی محمود اعزازی
۱۳۹۳-۰۵
مدیریت کاربردی محل دفن پسماند
چاپ و نشر ایران

محمود اعزازی لیلا جوارانی و سپیده قادری
۱۳۹۲-۰۲
تصفیه فاضلاب پالایشگاه و میدانهای نفنی
چاپ و نشر ایران

محمود اعزازی لیلا جوارانی
۱۳۹۱-۰۵
رویکرد کاربردی در طراحی و ساخت سپتیک تانک و سیستم های نهایی دفع پساب
متالون
کتاب ترجمه می باشد.

محمود اعزازی لیلا جوارانی
۱۳۸۸-۰۱
Determination of industrial & urban runoff quality of southern pars special economical energy zone for renewed usage (ISI)
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
مدرس دوره های مرتبط با قانون کار و تامین اجتماعی
کارشناس رسمی دادگستری در رشته روابط کار در قوه قضائیه
دوره بلند مدت MBA
دانشکده فنی دانشگاه تهران
مدیریت عالی پروژه
درجه کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
مدرس انواع دوره های مرتبط با HSE، محیط زیست، ایمنی و بهداشت، GIS , RS، آب و فاضلاب و IMS
توضیحات
- عضو و نایب رئیس شورای اسلامی دوره پنجم شهر پارسیان(1396-1400)
- عضو شورای اسلامی دوره ششم شهر پارسیان(1400-1404)
- رئیس کمیته محیط زیست منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
- عضو اصلی کمیته تخصصی محیط زیست شرکت ملی نفت ایران
- عضو اصلی کمیته تخصصی محیط زیست وزارت نفت
- نماینده منطقه ویژه ا.ا.پارس در کارگروه پسماند استانداری بوشهر
- نماینده منطقه ویژه ا.ا.پارس در کارگره پسماند شهرستانهای کنگان و عسلویه
- عضویت در سازمان نظام مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
- مدرس دوره های آموزشی روابط کار و تامین اجتماعی
- مدرس دوره های آموزشی مسئولیت های روابط کارگری و کارفرمایی
- مدرس دوره اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
- مدرس دوره‌ آموزشی قرارداد نویسی قانون کار
- مدرس دوره آموزشی آیین دادرسی کار
- کارشناسی بیش از ۱۰۰ پرونده در حوزه روابط کار
- کارشناسی بیش از ۲۰۰ پرونده در حوزه حوادث
- مشاور روابط کار دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی
- نماینده مدیریت HSE ارشد منطقه پارس جنوبی در کارگروه تامین زیرساختهای فاز 3 توسعه صنایع ملی
پتروشیمی
- عضو اصلی کارگروه کاهش آلودگی هوای عسلویه در وزارت نفت
- برگزیده جوان برتر صنعت نفت در عسلویه در سال 1391
- مشاور حوزه HSE مدیریت برق منطقه شیبکوه
- مجری پروژه مطالعاتی استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده
- مجری پروژه کیفیت فاصلابهای شرکتهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
- مجری پروژه کیفی روآنابهای سطحی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
- مجری پروژه اثر فاضلابهای صنایع برروی اکوسیستم ساحل شهر بندرعباس
- طراحی شبکه توزیع آب شهر جویبار کرمان با نرم افزار LOOP به عنوان همکار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
- مشاور صنعتی پایاننامه دوره دکتری با عنوان ساخت دستگاه نانو هوا ساز و کاربرد آب در تصفیه فاضلاب
در دانشگاه تهران
- مشاور دانشکده محیط زیست دانشگاه شیراز در طرح پژوهشی انتخاب محل دفن پسماندهای خطرناک در
منطقه ویژه پارس جنوبی
- مشاور طرح پژوهشی انتخاب محل دفن پسماندهای شهری
- مشاور طرح پژوهشی بعنوان ارزیابی اثرات تجمعی آلودگی هوا در منطقه ویژه پارس جنوبی
- مشاور فرماندار کنگان در اولین همایش اثرات توسعه بر شهرستان کنگان
- ناظر طرح ارزیابی زیست محیطی محل دفن پسماندهای شهری در منطقه پارس جنوبی
- ناظر طرح ارزیابی زیست محیطی محل دفن پسماندهای صنعتی در منطقه پارس جنوبی
- ناظر طرح بعنوان جداسازی و شناسایی باکتریهای حذف کننده فلز روی از خلیج فارس منطقه عسلویه و
کنگان و بررسی سینتیک رشد آنها(پایان نامه کارشناسی ارشد)
- مشاور مکانیابی محل دفن پسماند شهرستان راور کرمان
- مشاور زیست محیطی شهرک صنعتی شیراز در زمینه تصفیه فاضلاب(1378 - 1392)
- مسئول کمیته علمی صنعت و محیط زیست در دومین همایش ملی چشمانداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی
محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
- نماینده سازمان منطقه ویژه و عضو کمیته علمی همایش بین المللی نقش فناوریهای نوین در مدیریت
پسماندهای تولیدی صنعت نفت
- مجری پروژه وضعیت هوای منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و راهکارهای کنترل آن)مقاله(
- بررسی وضعیت پسماندهای منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس )مقاله(
- مشاور پروژه مدلسازی آلودگی هوای منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس)مجری: دانشگاه صنعتی شریف(
- مجری پروژه مدلسازی پراکنش آلودگی خاک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
- مکانیابی محل دفن پسماندهای صنعتی استان بوشهر بعنوان نماینده سازمان منطقه ویژه)وزارت نفت( در تیم
ارزیاب
- نماینده تام الاختیار سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از طرف وزارت نفت در گروه همکاری های
بین المللی ژاپن(JICA)
- مشاور کارگروه پروژه تقویت مدیریت زیست محیطی صنایع نفتی در خلیج فارس و نواحی ساحلی با
همکاری گروه همکاریهای بین المللی ژاپن(جایکا) -(1391 تا 1394)
- نماینده تام الاختیار مدیریت HSE ارشد منطقه پارس جنوبی در کمیته جذب سرمایه و کمیته واگذاری زمین
- مدرس دوره های سطح مبتدی و پیشرفته ی HSE
- طراح و سازنده برنامه قوانین جامع محیط زیست در قالب نرم افزار گوشی همراه(اندروید و IOS )
- طراح و سازنده برنامه الزامات ایمنی و حفاظت فنی در قالب نرم افزار گوشی همراه (اندروید و IOS )
دوره های آموزشی(مدرس)
- دوره ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
- دوره روشها و دستگاههای نمونه برداری از آلودگی هوا
- دوره آموزشی بهداشت آب در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
- دوره آزمایشگاه میکروبی آب در آبفای استان هرمزگان
- انواع دوره های ممیزی و سرممیزی مرتبط با ISO14000 و ISO9000 و OHSAS18000
- دوره های آموزشی راهبری تصفیه خانه فاضلاب
- دوره های آموزشی تصفیهخانه آب
- دوره های آموزشی ارزیابی ریسک
- تدریس دورههای زیست محیطی به کارکنان جدیدالورود صنعت نفت
- تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان پارسیان
- مدرس دورههای بهداشت و محیط زیست
- مدرس دوره های ایمنی و مدیریت بحران
- مدرس دورههای سنجش از راه دور و GIS
- مدرس دوره های Google Earth Engine