روزبه موافق دهدشتی

روزبه موافق دهدشتی

کارشناسی IT طراحی صفحات وب

۲ارتباط ۴مهارت
بوشهر | بوشهر
مشاور
بازاریابی و فروش و رهبری و آموزش تیمی
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی بوشهر
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی بوشهر
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT طراحی صفحات وب
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خرد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کاردانی حسابداری بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
مشاور
بازاریابی و فروش و رهبری و آموزش تیمی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
عادت ندارم درباره خودم صحبت کنم:) انسان های موفق و کارآفرین ها به رویاهاشون عمل میکنند