مرتضی محمدی جگرلویی

مرتضی محمدی جگرلویی

کارشناسی طراحی صنعتی نقشه کشی

۵ارتباط ۴مهارت
البرز | کرج
نقشه کش
مهندسی زیستی آروکو
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی کرج
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی کرج
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی طراحی صنعتی نقشه کشی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
نقشه کش
مهندسی زیستی آروکو
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
نقشه کش
روشن صنعت
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
تکنسین
پایلار
پروژه‌ها
طراحی پایپینگ مخازن دارویی بیوراکتورهای 1000لیتری ، 250لیتری ، و Kill tank 250L
نقشه کش در مهندسی زیستی آروکو
طراحی سه بعدی تجهیزات خطوط انتقال مواد
نقشه کش در روشن صنعت
مهارت ها
| ۳نفر
مجید ناصریمحمد حسن پور
| ۳نفر
مجید ناصریمحمد حسن پور
| ۳نفر
مجید ناصریمحمد حسن پور
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
رتبه 5 المپیاد کشوری مسابقات ملی مهارت سازمان فنی و حرفه ای کشور در رشته نقشه کشی صنعتی