سید حسن حسینی

سید حسن حسینی

کارشناسی مهندسی هوافضا

۰ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
مدیر بازاریابی محصول
کاغذ خاور گستران
کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تحصیلات
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
کارشناسی مهندسی هوافضا
مدارک و گواهی‌نامه ها
ICDL
۱۳۹۱
ICDL
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مدیر بازاریابی محصول
کاغذ خاور گستران
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مشاور ویژه
آموزشگاه قلم چی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات