مهرداد جافری

مهرداد جافری

کارشناسی تربیت بدنی

۲ارتباط ۵مهارت
البرز | کرج
ماساژور
باشگاه نیرو زمینی
کارشناسی دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی تربیت بدنی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
مربی گری امادگی جسمانی
فدراسیون ورزشهای همگانی
۱۳۹۳
مربی گری شنا
فدراسیون شنا
۱۳۹۳
مدرک ماساژور ورزشی
فدراسیون پزشکی
۲۴۸/۳۲۸۲
۱۳۹۲
مربیگری والیبال
فدراسیون والیبال
مربی درجه ۳ قایقرانی
فدراسیون قایقرانی
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
ماساژور
باشگاه نیرو زمینی
ماساژور تیم فوتبال در لیگ ۲
ماساژور تیم بسگتبال در سوپر لیگ کشور
مهارت ها
دوره های آموزشی
تیپینگ
درجه کارشناسی تربیت بدنی از دانشگاه تهران
توضیحات
عضو تیم ملی قایقرانی دارنده مدال طلا ونقره ی اسیا ومدال های طلای کشوری