مجید سیفی پسند

مجید سیفی پسند

کارشناس حسابداری صنعتی

۰ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
کمک انباردار و نیروی خدمات
آریاهمراه سامانه
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنایع شیر تهران شهداد
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنایع شیر تهران شهداد
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
مدارک و گواهی‌نامه ها
خدمات فروش
۱۳۹۰
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
دوره آموزشی کارشناسی فروش و خدمات مشتریان
مامور خرید
۱۳۸۷
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
دوره آموزشی مامور خرید به مدت 155 ساعت
انباردار
۱۳۸۶
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
دوره آموزشی انبارداری و طبقه بندی کالا به مدت 174 ساعت
برنامه نویس Foxpro
۱۳۸۲
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
دوره آموزشی برنامه نویسی Foxpro به مدت 250 ساعت
محاسبه حقوق و دستمزد
۱۳۸۱
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
دوره آموزشی مسئول محاسبه حقوق و دستمزد به مدت 70 ساعت
ICDL
۱۳۸۰
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
دوره آموزشی مهارت های شش گانه رایانه
۱۳۸۰
حسابداری صنعتی
دبیرستان کار و دانش
دوره آموزشی حسابداری صنعتی و امور مالی به مدت 240 ساعت
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
کمک انباردار و نیروی خدمات
آریاهمراه سامانه
کمک انباردار و نیروی خدمات در پروژه سیستم های جریان ضعیف و مانیتورینگ اطلس مال نیاوران
۱۳۸۷ - ۱۳۹۵
سرپرست فروش
صنایع شیر تهران شهداد
راننده مدیریت تدارکات شرکت
مسئول فروش
سرپرست فروشگاههای شرکت لبنیاتی تهران شهداد
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
علاقمند به فعالیت در حوزه مالی و اقتصادی
علاقمند به فعالیت در حوزه فروش ، کسب و کار
علاقمند به فعالیت در محیطی پویا و منظم
علاقمند به فعالیت به صورت دائم و تمام وقت