سهیلا پرنده شیروان

سهیلا پرنده شیروان

کارشناسی اقتصاد کشاورزی

۵ارتباط ۳مهارت
خراسان شمالی | شیروان
کارشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
تحصیلات
دانشگاه سیستان و بلوچستان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کارشناسی اقتصاد کشاورزی
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات