حبیب ایار

حبیب ایار

کارشناسی مهندسی برق ابزار دقیق

۱ارتباط ۳مهارت
قزوین | قزوین
مهندس ابزار دقیق
البرزدارو
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی قزوین
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی قزوین
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کارشناسی مهندسی برق ابزار دقیق
تجارب کاری
۱۳۸۷ اکنون
مهندس ابزار دقیق
البرزدارو
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات