محمود شعبانی

محمود شعبانی

کارشناسی ارشد برق پردازش تصویر و میکرو کنترلر

۰ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
برنامه نویس
جهانگستر
کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه
تحصیلات
دانشگاه ارومیه
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
برنامه نویس
جهانگستر
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
Independent Researcher
دانشگاه تهران
استفاده از بروز ترین روشها در نهان کاوی و تصاویر هایپر اسپکترال و...
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات