ظفر صادقی

ظفر صادقی

کارشناسی گرافیک

۱۴ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناس
شرکت داده ورزی سداد
کارشناسی مرکز آموزش های مجازی دانشگاه امیرکبیر
تحصیلات
مرکز آموزش های مجازی دانشگاه امیرکبیر
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT طراحی صفحات وب
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
ISMS
سداد
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
کارشناس
شرکت داده ورزی سداد
۱۳۸۸ اکنون
گرافیست
گرافیک
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
WORD
کارشناس در شرکت داده ورزی سداد
توضیحات
خوشحال میشم به سایتمم سر بزنین.
www.xafar.ir
انجام کلیه امور گرافیکی
آدرس تلگرامم:
XAFARTABLIGH@