بهناز رشیدی

بهناز رشیدی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۵۰ارتباط ۲۱مهارت
تهران | تهران
IT مهندس زیرساخت
شرکت طرح و اندیشه بلوکات
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی پردیس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی پردیس
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
دانشگاه آزاد اسلامی پردیس
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کاردانی علوم کامپیوتر
-
دیپلم علوم کامپیوتر
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۲
گواهینامه رانندگی
آموزشگاه اتحاد
طراحی لوگو و آرم illastratur
طراحی لوگو و آرم illastratur
مجتمع فنی تهران
زبان انگلیسی
آموزشگاه سفیر
intermidate
در حال گذراندن
premier
premier
مجتمع فنی تهران
interchange 1until 3
ارتباطات برتر پارس
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
IT مهندس زیرساخت
شرکت طرح و اندیشه بلوکات
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
منشی شرکت
شرکت حفاظ ابزار
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارمند
خدمات امور مشترکین
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
کارآموز طراحی گرافیک
آتلیه
پروژه‌ها
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
داده کاوی و کاربرد آن در صنعت بیمه data mining
درجه کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامی پردیس
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
نرم افزار داروخانه دوره کاردانی
درجه کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامی پردیس
مهارت ها
| ۳۴نفر
Ehsun Dadvarzوحید خودسیانیبهمن طاعتیمحمدرضا قربانیامین قربانپور طاهری
| ۳۳نفر
وحید خودسیانیبهمن طاعتیEhsun Dadvarzعلی نامدارمحمدرضا قربانی
| ۳۲نفر
Ehsun Dadvarzوحید خودسیانیبهمن طاعتیعلی نامدارمحمدرضا قربانی
| ۳۱نفر
Ehsun Dadvarzوحید خودسیانیبهمن طاعتیمحمدرضا قربانیامین قربانپور طاهری
| ۳۱نفر
Ehsun Dadvarzمحمد شالووحید خودسیانیبهمن طاعتیمحمدرضا قربانی
| ۲۹نفر
Ehsun Dadvarzوحید خودسیانیبهمن طاعتیعلی نامدارمحمدرضا قربانی
| ۲۷نفر
Ehsun Dadvarzوحید خودسیانیبهمن طاعتیعلی نامدارامین قربانپور طاهری
| ۲۷نفر
Ehsun Dadvarzوحید خودسیانیبهمن طاعتیامین قربانپور طاهریمهدی کریم زاده
| ۲۷نفر
Ehsun Dadvarzوحید خودسیانیبهمن طاعتیعلی نامدارامین قربانپور طاهری
| ۲۶نفر
Ehsun Dadvarzوحید خودسیانیبهمن طاعتیامین قربانپور طاهریمهدی کریم زاده
| ۲۶نفر
Ehsun Dadvarzمحمد شالووحید خودسیانیبهمن طاعتیامین قربانپور طاهری
| ۲۵نفر
Ehsun Dadvarzوحید خودسیانیبهمن طاعتیعلی نامدارامین قربانپور طاهری
| ۲۳نفر
Ehsun Dadvarzوحید خودسیانیبهمن طاعتیعلی نامدارامین قربانپور طاهری
| ۱۱نفر
Ehsun Dadvarzبهمن طاعتیعلی نامدارامین قربانپور طاهریمهدی کریم زاده
| ۱۱نفر
Ehsun Dadvarzبهمن طاعتیعلی نامدارامین قربانپور طاهریمهدی کریم زاده
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
illustrator
زبان انگلیسی
primier
توضیحات
علایق و سرگرمی ها و تفریحات:
هر از گاهی شعر و دکلمه می سرایم.
ورزش پیاده روی شنا دوچرخه سواری اسکیت
پارک و سینما و رستوران و کافی شاپ و جنگل
موسیقی گوش دادن
کتاب مطالعه کردن
مسافرت رفتن