یونس کریمی

یونس کریمی

دیپلم برق صنعتی

۱۲ارتباط ۷مهارت
آذربایجان غربی | بوکان
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم مهندسی برق صنعتی
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
عربی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات