رضا رضایی

رضا رضایی

حسابدار ارشد در شرکت آسان رایان

۰ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
حسابدار ارشد
شرکت آسان رایان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی اقتصاد حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
حسابداری مالی
کیمیا
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
حسابدار ارشد
شرکت آسان رایان
در این بخش کار های متفاوتی مربوط به حسابداری و کار با رایانه وجود داشت زیرا یک شرکت ساخت نرم افزار حسابداری هست.
پروژه‌ها
ساخت نرم افزار حسابداری
توضیحات
روحیه کار تیمی بالا و تطابق با محیط کاری ،پر انرژی و فوق العاده فعال