دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

Islamic Azad University of Rodehen

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
رودهن
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی رودهن در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۶۰ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۶۰%
زن بیش از ۵۰ نفر ۴۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی رودهن در آرمانگر عضو هستند که ۹۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند از تهران، ، و ۱۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰۰ نفر
۹۰%
۹۰%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی رودهن در آرمانگر عضو هستند که ۶۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰۰ نفر ۶۶%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۲۲%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۱۰%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۵۰ نفر
۲۱%
۲۱ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی روانشناسی بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۵۲%
۵۲ %