حسین ایزدی راد

حسین ایزدی راد

دکترا آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

۱۴ارتباط ۱مهارت
گلستان | آق قلا
دانشجو کارمند
کاربرد مدلها در آموزش بهداشت
دکترا دانشگاه تربیت مدرس
تحصیلات
دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۹۳ اکنون
دکترا آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۳
بهداشت و محیط زسیت
دانشگاه تربیت مدرس
459
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
دانشجو کارمند
کاربرد مدلها در آموزش بهداشت
پروژه‌ها
۱۳۹۴
تاثیر مداخله آموزشی تئوری محور بر مراقبت های دوران بارداری

حسین ایزدی راد دکتر نیکنامی، حیدرنیا و ضاربان
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۱
کتاب ارزشیابی در مداخلات آموزش بهداشت

حسین ایزدی راد دکتر طوافیان
۱۳۹۵-۰۸
شیوع کمردرد و رابطه آن با سن، تحصیلات آموزش اصول ارگونومیک
۱۳۹۵-۰۳
روانسنجی پرسشنامه سواد سلامت بالغین ایرانی هلیا
۱۳۹۴-۰۵
طراحی پرسشنامه
اندیشمند

حسین ایزدی راد دکتر ضاربان
۱۳۹۴-۰۴
تکنولوژی آموزشی
اندیشمند

حسین ایزدی راد دکتر ایرج ضاربان. طبسی
۱۳۹۴-۰۱
کتاب اصطلاحات تخصصی آموزش بهداشت
اندیشمند
۱۳۹۲-۰۱
تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر فشار خون
تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر فشار خون زنان
تاثیر مشاوره با خانواده بر میزان فشار خون بیماران فشارخونی
تاثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل بزنف بر خودمراقبتی بیماران مبتلا به پرفشاری خون
تاثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل بزنف بر خودمراقبتی بیماران مبتلا به پرفشاری خون
تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر پیشگیری از سرطان پوستدختران دبیرستانی
تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر پیشگیری از سرطان پوستدختران دبیرستانی
سواد سلامت زنان منطفه بلوچستان
بررسی آگاهی، نحوه درمان و کنترل فشار خون در بیماران مهرستانی
بررسی رابطه سوادسلامت و سلامت عمومی
بررسی رابطه سوادسلامت و سلامت عمومی
شیوع اختلالات اسکلتی در زنان و مردان روستایی آق قلا
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
اخلاق در نشر با تاکید بر چگونگی انتخاب مجلات معتبر
توضیحات