سید مصطفی میرمهدی

سید مصطفی میرمهدی

مدیریت داخلی و هماهنگی

۴۲۱ارتباط ۲۳مهارت
قم | قم
دفتر فنی
شرکت سقف بهمن
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز قم
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز قم
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی مدیریت پروژه
دانشگاه پیام نور پردیسان
دانشگاه آزاد اسلامی سوسنگرد
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
کاردانی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
-
دیپلم ریاضی و فیزیک
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
دفتر فنی
شرکت سقف بهمن
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
مدیر داخلی و هماهنگی
دیرین یاران آبان پیام
مدیریت بر برگزاری جشنواره و نمایشگاه
مدیریت امور پرسنل
هماهنگی و دریافت وجوه غرفه داران
اخذ مجوزات لازم جهت برگزاری نمایشگاه
مدیریت بر امور مالی و اداری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
مدیر اداری و مالی
شرکت جهش ساز
مدیریت بر تشکیل پرونده پرسنل
مصاحبه اولیه با متقضیان کار
مدیریت امور بیمه و اداری
محاسبه حقوق پرسنل
تنظیم اسناد مالی قم و ارسال به دفتر مرکزی
پرداخت حقوق پرسنل و هزینه های شرکت در قم
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
تنخواه گردان
شرکت سبک ساز بنا
تنظیم سند پرداخت در کارگاه
پرداخت حقوق پرسنل و کارگران
پرداخت خرید های کارگاه
محاسبه حقوق کارگران کارگاه
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
کارمند IT
کیسون مونوریل قم
پشتیبانی از شبکه کارگاه 190 نود
سرکشی یه سیستم های کارگاه
رفع معایب نرم افزاری سیستم های پرسنل
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
تنخواه گردان
ارم دیانا
تنظیم سند پرداخت در کارگاه
پرداخت حقوق پرسنل و کارگران
پرداخت خرید های کارگاه
محاسبه حقوق کارگران کارگاه
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کارگذار
تعاونی مسکن سبک ساز نوین
تشکیل پرنده جهت متقاضیان مسکن
پیگیری امور اداری
پاسخگویی به متضیان در رابطه با پیشرفت پروژه
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
ارزیاب و بازاریاب سیستم های انرژی خورشیدی
مدیر داخلی و هماهنگی در دیرین یاران آبان پیام
توضیحات
همکاری با گروه تبلیغاتی آبان در جهت امور تبلیغات(قم)
همکاری با شرکت سامان سازان در جهت پیگیری امور اداری( قم و تهران)
همکاری با شرکت جهش ترابر در جهت پیگیری امور اداری (تهران)
همکاری با شرکت تعاونی مسکن حماسه سازان جهان در جهت پیگیری امور اداری (تهران و ...)
همکاری در زمینه فروش محصولات شرکت کاسیا تولید کننده دم نوش های گیاهی
همکاری با شرکت الیکو اینوسمنت گروپ(Elico-investment-group) ثبت انگلستان در زمینه فاینانس
همکاری با شرکت سی دی سی (C-D-C) ثبت انگلستان در زمینه فاینانس
همکاری با شرکت وامد(Vamed) ثبت اتریش در زمینه فاینانس
معاونت اصناف و اقشار شبکه کر در کمیته های مردمی استان قم در ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی سال 96
معاونت تبلیغات ستاد انتخاباتی اصول گرایان معتدل در ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی سال 96