منا بیگی بروجنی

منا بیگی بروجنی

کارشناسی کشاورزی اصلاح نباتات

۱ارتباط ۶مهارت
چهارمحال و بختیاری | بروجن
کارشناسی دانشگاه شهرکرد
تحصیلات
دانشگاه شهرکرد
۱۳۹۴ - ۱۳۹۸
کارشناسی کشاورزی اصلاح نباتات
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۱
لوح افتخار
آموزش و پرورش
۱۵۲۸۴/۵۰۳
رتبه ی سوم استان در رشته ی شعر
۱۳۹۱
لوح افتخار
آموزش و پرورش
۵۰۰/۳۶۰۷
رتبه ی دوم شهرستان در رشته ی نمایش زنده
۱۳۹۱
لوح افتخار
آموزش و پرورش
۵۰۰/۳۶۰۷
رتبه ی اول شهرستان در رشته ی شعر
۱۳۹۰
لوح افتخار
آموزش و پرورش
۵۰۰/۳۲۳۰
رتبه ی اول شهرستان در رشته ی نمایش زنده
۱۳۸۷
لوح افتخار
آموزش و پرورش
۵۰۷/۶۱۵۳
رتبه ی اول شهرستان در رشته ی مطالعه و تحقیق
پروژه‌ها
۱۳۹۷
کشت ارقام متفاوت ایرانی و آلمانی کلزا و منداب برای رسیدن به رقم مناسب و مقاوم با حداکثر بهره بری
درجه کارشناسی کشاورزی اصلاح نباتات از دانشگاه شهرکرد
مهارت ها
| ۱نفر
زیبا محیسناوی دریس
| ۱نفر
زیبا محیسناوی دریس
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
فرانسه | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
علوم و فناوری نانو
دوره آموزش ابتدایی و متوسطه ی علوم و فناوری نانو
توضیحات
دو دوره راه یافته به مرحله ی کشوری جشنواره ی جوان خوارزمی
عضو انجمن نویسندگان هزار و یک شب شهرستان بروجن