زیبا محیسناوی دریس

زیبا محیسناوی دریس

شاعر و نویسنده

۲ارتباط ۳مهارت
چهارمحال و بختیاری | بروجن
مددکار اجتماعی
بهزیستی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بروجن
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بروجن
۱۳۹۷ اکنون
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
مرکز جامع علمی کاربردی شهرکرد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مددکار اجتماعی
بهزیستی
۱۳۸۶ - ۱۳۸۷
کارمند
بیمه دانا
پروژه‌ها
۱۳۹۷-۰۹
مقاله بررسی اثر بخشی باغبانی بر حافظه دیداری- فضایی بیماران روانپزشکی بروجن
۱۳۹۴-۱۲
سایه هایی شبیه من(مجموعه شعر سپید)
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
عضو شورای نویسندگان بروجن
برگزیده جشنواره های داستان نویسی و شعر استان