علی ناصری

علی ناصری

کامپیوتر

۱ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای طبس
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای طبس
۱۳۸۷ اکنون
کارشناسی علوم کامپیوتر
-
زیردیپلم
مهارت ها
زبان ها
آلمانی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
اسپانیایی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات