میثم بیابانی

میثم بیابانی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی رفتار حرکتی

۱ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۸۸ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد تربیت بدنی رفتار حرکتی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات