ذوالفقار کاظمی نورالدین وند

ذوالفقار کاظمی نورالدین وند

کارشناسی ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)

۱ارتباط ۳مهارت
اصفهان | فولادشهر
سرپرست HSE
پارس نصب کارون
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای اهواز
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای اهواز
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
کارشناسی ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهی نامه پایه 2
۱۳۹۱ - ۱۴۰۲
گواهی نامه پایه 2
راهنمایی رانندگی جمهوری اسلامی ایران
9170933938
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
سرپرست HSE
پارس نصب کارون
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
سرپرست ایمنی
اسسکو
احداث پست برق فشار قوی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
سوپروایزر ایمنی
CSP
کمپانی چینی
احداث سایت نمک زدایی نفت
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
سوپروایزر ایمنی
CNPCI
شرکت نفت چین
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
سوپروایزر ایمنی
اندیشمندان جنوب
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
افسر ایمنی
GWDC
شرکت حفاری نفت چین
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
افسر ایمنی
سامان گستر تخت جمشید
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
افسر ایمنی
پدیده شهاب جنوب
احداث پالایشگاه نفت
مهارت ها
| ۱نفر
فروغ بهارلو
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
Drilling and excavation safety
Health safety environment
introduction to project control and MSP software
توضیحات