بتول آقاخانی

بتول آقاخانی

کارشناسی ارشد صنایع غذایی

۰ارتباط ۰مهارت
اردبیل | اردبیل
کارشناس آزمایشگاه
شرکت روغن نباتی اردبیل
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد صنایع غذایی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۳
افزودنی های طبیعی در صنایع غذایی و روش های نوین فرآوری و بسته بندی
شرکت بهین پیشرو صنعت گستر آرتا (همکار آموزشی اداره کل استاندارد استان اردبیل)
۱۳۹۱
ارتقا بهره وری در واحدهای تولیدی و صنعتی
شرکت بهین پیشرو صنعت گستر آرتا (همکار آموزشی اداره کل استاندارد استان اردبیل)
تجارب کاری
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
کارشناس آزمایشگاه
شرکت روغن نباتی اردبیل
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات