دانشگاه آزاد اسلامی مراغه

دانشگاه آزاد اسلامی مراغه

Islamic Azad University of Maragheh

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان شرقی
شهر
مراغه
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی مراغه در آرمانگر عضو هستند که ۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۹۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۹۴%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی مراغه در آرمانگر عضو هستند که ۲۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از آذربایجان شرقی، 18 درصد از آذربایجان غربی، 15 درصد از اردبیل، 12 درصد از کردستان، 9 درصد از قزوین، 9 درصد از البرز، 6 درصد از تهران، و ۱۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی مراغه در آرمانگر عضو هستند که ۵۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۵۹%
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۳۲%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
دکترا حقوق جزا و جرم شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی دامپروری علوم دامی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی آموزش
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد حقوق علوم سیاسی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری صنایع غذایی صنعت شیرینی و شکالات
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۳۷%
۳۷ %