مهسا چکاوی

مهسا چکاوی

کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک

۰ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
کارمند
شرکت خریدوفروش مسکن هزاره بعنوان دومین کارم درتهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
تمام اموردانشجویی ام راشامل ترجمه جزوات انگلیسی, پیداکردن مقاله ,ترجمه ان وشبیه سازی بانرم افزارمتلب خودم انجام داده ام و ازسپردن کارخودبه کافی نت و یاخریدن پروِژه های اماده به شدت اجتناب میکنم.
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
۱۳۸۰ - ۱۳۸۵
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
زبان انگلیسی و کامپیوترخودرا درزمان دانشجویی تقویت کردم.
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷
فنون تدریس وکلاسداری پیشرفته
موسسه اموزشی فنون تدریس اریانا
۱۳۹۷
فنون تدریس مقدماتی
موسسه اموزش فنون تدریس اریانا
کارگاه اموزشی مقدماتی دردانشگاه ازاد تهران جنوب
۱۳۹۶
SIMATIC MANAGER مقدماتی (برنامه نویسی S7 )
خانه مهندسان
۱۳۹۲
5S
نیروگاه رامین اهواز
۱۳۸۷
ICDL 2
جهاد دانشگاهی چمران اهواز
۱۳۸۶
ICDL 1
جهاددانشگاهی چمران اهواز
نفراول .قبولی بانمره 95 از صدنمره
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
کارمند
شرکت خریدوفروش مسکن هزاره بعنوان دومین کارم درتهران
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارمند
خدمات کامپیوتری
انجام کلیه خدمات کامپیوتری بعنوان اولین کارم درتهران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناس فروش
شرکت بازرگانی شاوردی
کارشناس فروش استان خوزستان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
مهندس برق
نیروگاه حرارتی رامین اهواز (شرکت فنی ومهندسی یاورصنعت )
کارشناس برق ومترجم خرید قطعات برق ایستگاه تولیدبرق مجتمع وترانسفورماتورازچین وفرانسه وتهیه گزارش هفتگی و ماهانه ازپروژه های انجام شده .
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
کارشناس مترجم
مجتمع فولادخوزستان (شرکت فنی ومهندسی توان نیروی مجد )
کارشناس عیب یابی کابل های برق فشارقوی مجتمع فولاد ومترجم وعضوگروه مونتاژ ترانس های خریداری شده از چین وفرانسه
۱۳۸۷ - ۱۳۸۷
کارشناس فروش
شرکت فنی ومهندسی طراح سیستم نیکان
کارشناس فروش محصوات امرن ,AEGوزیمنس درخوزستان
۱۳۸۶ - ۱۳۸۷
مونتاژگر
شرکت فنی ومهندسی اریاالکتروبخار
مونتاژبردهای الکترونیکیSMD توربین های نیروگاه رامین وبصورت همزمان برگزاری کلاس های حل تمرین برای دانشجویان ترم یک تاسه دانشگاه ازاداسلامی دزفول .
۱۳۸۵ - ۱۳۸۶
انباردار وکارشناس اموراداری برق
فنی ومهندسی بهسازنصر
انباردار قطعات تابلوبرق وکارشناس اداری واولین تجربه مدیریت یک مجموعه تولیدی تابلو برق درسن 24 سالگی
پروژه‌ها
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
ساخت اوتوکلاواستریلایزر دستگاه استریل کننده تجهیزات پزشکی

مهسا چکاوی واقای رضامریدسادات
۱۳۸۲ - ۱۳۸۳
طراحی وساخت ربات تعقیب خط
کارمند در خدمات کامپیوتری
درترم سوم دانشگاه گروه رباتیک تشکیل دادم وبازحمات فراوان موفق به ساخت ربات الکترومکانیکی شدیم ورتبه اول مسابقات رباتیک سراسری راکسب کردیم

مهسا چکاوی مهندس رضامریدسادات مهندس احسان کرمی فر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
فنون تدریس وکلاس داری پیشرفته
فنون تدریس وکلاس داری
اشنایی با انواع تابلو برق وقطعات ان
دوره دوماهه درشرکت خصوصی
برنامه نویسی با SIMATIC MANAGER( زیمنس S7)
ICDL2
جهاددانشگاهی چمران ونفراول .نمره 97.5 ازصد
توضیحات