طاهره صابری

طاهره صابری

دکترا مدیریت بازرگانی-بازاریابی

۰ارتباط ۴مهارت
گیلان | رشت
برگزار کننده دوره SPSS
مجتمع دخانیات گیلان
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی رشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
دکترا مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
برگزار کننده دوره SPSS
مجتمع دخانیات گیلان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۷
حق التدریس
دانشگاه پیام نور استان گیلان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات