هیرو سعیدپور

هیرو سعیدپور

کارشناسی ارشد زمین شناسی چینه و فسیل

۱۱ارتباط ۵مهارت
کردستان | سقز
معلم
مدرسه غیر دولتی سروه
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز دامغان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز دامغان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد زمین شناسی چینه و فسیل
مطالعه تخصصی زیست چینه نگاری فرامینیفر ها و جلبک های دوره پرمین
دانشگاه بوعلی سینا
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی زمین شناسی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۷
گواهی مدرک کامپیوتر
کانون فرهنگی و اموزشی اندیشه (سقز)
31500002
Windows xp
Word
Excel
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
معلم
مدرسه غیر دولتی سروه
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
دستیار تدریس
دانشگاه پیام نور واحد دامغان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
مدرس زبان انگلیسی پایه
آموزشگاه علوم و فنون معین
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
دستیار تدریس
دانشگاه بوعلی سینا همدان
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
مدیر مسول نشریه علمی دانشجویی زمین شناسی
دانشگاه پیام بوعلی سینا همدان
۱۳۸۷ - ۱۳۸۷
مدرس زمین شناسی
آموزشگاه ارتا
پروژه‌ها
۱۳۹۳-۰۸
بیوزوناسیون نهشته های پرمین در شمال شرق شاهین دژ (برش قزل قیه پایین)
هشتمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور اراک
ارائه به صورت پوستر

هیرو سعیدپور محمدرضا کبریایی زاده،رحیم شعبانیان، عرب حسامی
۱۳۹۳-۰۲
تطابق نهشته های پرمین در برش چینه شناسی قزل قیه پایین واقع در شمال شرق شاهین دژ با برش های همجوار
هشتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
ارائه به صورت پوستر

هیرو سعیدپور رحیم شعبانیان،محمدرضا کبریایی زاده،عرب حسامی
۱۳۹۲-۰۹
معرفی روزنبران پالئوتکستولارید سازند روته،برش قزل قیه پایین،شمال شرق شاهین دژ
هفتمین همایش دانشگاه پیام نور لرستان
ارائه به صورت سخنرانی

هیرو سعیدپور رحیم شعبانیان،محمدرضا کبریایی زاده،
۱۳۹۲-۰۸
معرفی جلبک های آهکی نهشته های پرمین،برش قزل قیه پایین،شمال شرق شاهین دژ
هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و اولین نشست بین المللی کوهزاد زاگرس
ارائه به صورت سخنرانی

هیرو سعیدپور رحیم شعبانیان،محمدرضا کبریایی زاده،حامد قهرمانی
۱۳۹۱-۰۳
معرفی پروبلماتیک های نهشته های پرمین در برش کردکندی و کمردره،شمال غرب ایران
هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
ارائه به صورت پوستر

هیرو سعیدپور حامد قهرمانی،مهدیه مهیاد،رحیم شعبانیان،
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات