کیارش خازنی

کیارش خازنی

مدیر اجرایی

۰ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
مدیر آموزش و استقرار
نت برگ
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ارشاد دماوند
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ارشاد دماوند
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
۱۳۸۵ - ۱۳۹۱
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مدیر آموزش و استقرار
نت برگ
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مدیر واحد
نکو مرکب آریا
این شرکت استارت آپی قصد فعالیت در زمینه اپلیکیشن درخواست تاکسی آنلاین را داشت. و من به عنوان مدیر واحد جذب راننده مشغول بودم.
۱۳۸۶ - ۱۳۹۴
مدیر پشتیبانی
فرآیند پرداز راد
این شرکت در زمینه تولید نرم افزار و اتوماسیون های اداری و مالی فعالیت دارد.
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات