مهتاب صادق نژاد

مهتاب صادق نژاد

دکترا زبان و ادبیات فارسی

۵ارتباط ۵مهارت
مازندران | ساری
نتورکر و مشاور محصولات پوست و مو
شرکت نفیس
دکترا دانشگاه مازندران
تحصیلات
دانشگاه مازندران
۱۳۹۴ اکنون
دکترا زبان و ادبیات فارسی
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
نتورکر و مشاور محصولات پوست و مو
شرکت نفیس
۱۳۹۶ اکنون
معلم حق التدریس
دبیرستان
۱۳۸۸ اکنون
مدرس حق التدریس
دانشگاه پیام نور و غیر انتفاعی
پروژه‌ها
۱۳۹۷-۱۱
بررسی منطق گفتگویی باختین در دفتر زمستان اخوان ثالث
رخسار زبان
۱۳۹۱-۱۰
مقاله بررسی و تحلیل چشم و گوش از منظر مولانا
دانشکاه ازاد واحد خمین
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
نتورکر و مشاور محصولات آرایشی و بهداشتی و سلولهای ینیادی و جوانسازی پوست و مو هستم