نسیم محمدپور

نسیم محمدپور

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۱ارتباط ۶مهارت
البرز | کرج
حسابدار
سپید پلاست صانع
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
آشنایی با قوانین مالیات بر ارزش افزوده
اتاق بازرگانی کرج
قوانین ومعافیت های مالیاتی
مجتمع فنی نوین پارسیان
تجارب کاری
۱۳۸۸ اکنون
حسابدار
سپید پلاست صانع
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
حسابداری
حسابدار در سپید پلاست صانع
توضیحات