علیرضا بنی مظفری

علیرضا بنی مظفری

دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست

۹ارتباط ۱مهارت
گیلان | آستارا
مسئول فنی ستاد معین بازسازی گیلان مستقر در گمیشان
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی همدان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
۱۳۹۵ اکنون
دکترا مهندسی عمران محیط زیست
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۹
کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب
علوم تحقیقات خوزستان
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
مسئول فنی ستاد معین بازسازی گیلان مستقر در گمیشان
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان
بازسازی مناطق سیل زده استان گلستان- شهرستان گمیشان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۷
مهندس ناظر در عسلویه
مهندسین مشاور بندآب
پروژه‌ها
پروژه دفع و مهار سیلاب سایت عسلویه
مهارت ها
| ۳نفر
شیما شیمااسماعیل رومی شیشوان
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات