اسماعیل رومی شیشوان

اسماعیل رومی شیشوان

کارشناس ارشدمهندسی مکانیک

۲۷۵ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
مدرس
تدریس دروس تخصصی دانشگاه
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تحصیلات
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مکانیک طراحی کاربردی
دانشگاه تبریز
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
دوره های سیستمهای برودتی وحرارتی
سفیر قرن
۱۳۸۱
برنامه نویسی ماشینهایcnc
تراکتور سازی تبریز
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدرس
تدریس دروس تخصصی دانشگاه
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مدیر کارخانه
بوران صدف
۱۳۹۲ اکنون
مهندس ارشد طراحی مکانیک
تراکتور سازی
۱۳۸۴ - ۱۳۹۲
CNC برنامه نویس
تراکتور سازی تبریز
۱۳۸۲ - ۱۳۸۳
طراح اتوکد
البا
۱۳۸۱ - ۱۳۸۲
طراح
نوید موتور
۱۳۷۸ - ۱۳۸۱
طراح
چاپرنگ
پروژه‌ها
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
مشاور پروژه ساخت
پروژه‌ها
۱۳۹۵-۰۱
نفوذگرهای انرژی جنبشی با چگالی بالا
مهارت ها
سید مصطفی میرمهدیامین بیرقدارمسلم نورینبی اله گودرزیبهمن طاعتی
| ۱۱۱نفر
سید مصطفی میرمهدیامین بیرقدارمحمد شالومسلم نورینبی اله گودرزی
| ۱۱۰نفر
سید مصطفی میرمهدیامین بیرقدارمسلم نورینبی اله گودرزیبهمن طاعتی
| ۱۰۸نفر
سید مصطفی میرمهدیامین بیرقدارمحمد شالومسلم نوریبهمن طاعتی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
طراحی صنعتی
مدرس در تدریس دروس تخصصی دانشگاه
iso
مدرس در تدریس دروس تخصصی دانشگاه
مدیریت
مدرس در تدریس دروس تخصصی دانشگاه
کنترل پروژه
مدرس در تدریس دروس تخصصی دانشگاه
اطفاء حریق
CNC برنامه نویس در تراکتور سازی تبریز
توضیحات