هادی اسماعیلی

هادی اسماعیلی

رئیس حسابداری

۴ارتباط ۴مهارت
اصفهان | اصفهان
رییس حسابداری
شرکت میعاد
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی
تحصیلات
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
رییس حسابداری
شرکت میعاد
پایان قرارداد
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
مدیر مالی دفتر مرکزی
شرکت کاله
پایان قرارداد
۱۳۹۲ اکنون
حسابدار مالیاتی
انجام امور مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
کارشناس مالی دفتر مرکزی
شرکت کاله
ارتقاء شغلی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
سرپرست مالی شعبه
کاله
ارتقاء شغلی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
کارمند حسابداری
کاله
ارتقاء شغلی
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
کارمند حسابداری
بنا گستر پردیپردیس
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات