حمید نجف زاده

حمید نجف زاده

کارشناسی حسابداری

۱۱ارتباط ۱۲مهارت
البرز | کرج
حسابدار
آروین طب درمان
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار قزوین
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار قزوین
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد تهران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کاردانی مهندسی مکانیک ماشین ابزار
-
دیپلم برق الکتروتکنیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
حسبداری
موسسه آموزش عالی کار قزوین
گواهی نامه رانندگی
۱۳۸۷
گواهی نامه رانندگی
راهنمایی رانندگی جمهوری اسلامی ایران
۱۳۸۵
کارت پایان خدمت
سازمان وظیفه عمومی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
حسابدار
آروین طب درمان
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
حسابدار
شفا طب البرز
پایان پروژه
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
حسابدار
تهران نقشه
پایان پروژه
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
حسابدار
چوب و فلز نوری
ترک کار به علت عدم توانایی پرداخت حقوق شرکت به پرسنل
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کمک اپراتور CNC وایرکات
علم و صنعت کیان
ترک کار به علت مشغول شدن به کار آزاد بابت آزادی بیشتر برای ادامه تحصیل
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
مونتاژکار
لامپ کم مصرف افراتاب
تعدیل نیرو به جهت قرار گرفتن شرکت در آستانه ورشکستگی و عدم توانایی نگهداری بخش عمده نیروی کار
پروژه‌ها
۱۳۹۵
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی 3 شرکت دارویی در 3 سال متوالی
پروژه‌ها
۱۳۹۵-۰۷
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی 3 شرکت دارویی در 3 سال متوالی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
تحریر دفاتر قانونی
حسابدار در شفا طب البرز
لیست بیمه
حسابدار در چوب و فلز نوری
مالیات ارزش افزوده
حسابدار در چوب و فلز نوری
مالیات حقوق
حسابدار در چوب و فلز نوری
خرید و فروش فصلی
حسابدار در چوب و فلز نوری
حسابداری
حسابدار در چوب و فلز نوری
توضیحات
دارای ضریب هوشی و معدل لیسانس بالا