فرشید فراهانی

فرشید فراهانی

کارشناسی مهندسی فضای سبز کشاورزی

۰ارتباط ۲مهارت
مرکزی | اراک
مدیر رادیو
شرکت نمایشگاه های بین المللی غرب کشور
کارشناسی دانشگاه اراک
تحصیلات
دانشگاه اراک
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی فضای سبز کشاورزی
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مدیر رادیو
شرکت نمایشگاه های بین المللی غرب کشور
مهارت ها
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات